Haji Naji Saheb ખુશ આમદીદ: “તમારૂં અમારી વેબસાઈટમાં હાર્દિક સ્વાગત છે.”

અમારી વેબસાઈટમાં :
  • તમો કિતાબો વાંચી શકશો. તેમજ તમારી પસંદગીના વિષય પર કિતાબ સર્ચ કરી વાંચી શકશો અને મોબાઈલ માટે ડાઉનલોડ કરી શકશો.
  • દીનને લગતા ઓડિયો, વિડીયો જોઈ શકો છો.
  • અમારી સંસ્થાને તેમજ દીનને લગતી ન્યુઝ મેળવી શકો છો.
  • તમારા મસઅલા (પ્રશ્નો)ના જવાબ (ઉત્તર) આલીમ પાસેથી મેળવી શકો છો.
  • અગર કોઈ નવી કિતાબ કે અન્ય કોઈ વિગતમાં વધારો થાય તો તે બાબતનાં સમાચાર તમે તમારા મોબાઈલમાં કે ઈમેલમાં મેસેજથી મેળવી શકો છો.
દુનિયા બદબખ્ત લોકોની આરઝૂ છે અને આખેરત નેક લોકોની સફળતા છે. - (મીઝાનુલ હિકમત - ૧, પેજ નં. ૧૯)
શબ્દ શોધો

સમાચાર
18/02/2015
હાજીનાજી બોર્ડીંગના તારલાઓ

For More Information :

Click / Visit :

http://hajinaji.com/admin/ManageUpdates.aspx

 

હાજીનાજી બોર્ડીંગના તારલાઓવધારે જુઓ

હાજી નાજી લાઈબ્રેરી

વિષયકિતાબો
કુરઆને મજીદ1 Books
હદીસ7 Books
દિનીયાત5 Books
કયામત5 Books
દુઆ, ઝિયારત અને આમાલ13 Books
વિષયકિતાબો
ઈમામત8 Books
અખ્લાક24 Books
ઈતિહાસ7 Books
એહકામ3 Books

નવી કિતાબોમજમૂઓ

લેખક: અલ્લામા હાજી ગુલામઅલી સાહેબ (હાજી નાજી સાહેબ)
અનુવાદક:
પી.ડી.એફ. ડાઉનલોડ


પયગામાતે નજફી (ભાગ-૨)

લેખક: આયતુલ્લાહ શૈખ મોહમ્મદ હસન નજફી સાહેબ મુજતહેદ (આ.મ.)
અનુવાદક: ...
પી.ડી.એફ. ડાઉનલોડ


સ્માર્ટ પેરેન્ટિંગ ફોર સ્માર્ટ કિડ્ઝ (ઈંગ્લીશ)

લેખક: આયતુલ્લાહ ઈબ્રાહીમ અમીની સાહેબ
અનુવાદક: સોહિલ મરચન્ટ
પી.ડી.એફ. ડાઉનલોડ

મસઅલા (સવાલ-જવાબ)

27/08/2013

સવાલ: સલામ, જો મને શવ્વાલ મહિનાની પહેલી તારીખ બાબતે શક હોય. તો આવા સમયે મારે શું કરવું ? શું હું રોઝો રાખું કે હું આ રોઝો મુસાફરી કરીને કસર કરૂ ? આયતુલ્લાહ સીસ્તાનીના ફતવા મુજબ જવાબ દેવા ગુઝારીશ છે.

જવાબ: રોઝો રાખવો. - મસઅલા નં. ૧૭૪૬, તવઝીહુલ મસાએલ, પ્રકાશન વર્લ્ડ ફેડરેશન.